چرا باتری ضعیف میشود

نظرتان را بنویسید

Solve : *
28 ⁄ 7 =