چرا باتری ضعیف میشود

نظرتان را بنویسید

پنج × 1 =