iran-feature-your-fingerprint-is-the-key-157927724

چرا اثر انگشت A70 ضعیف می باشد؟

چرا حسگر اثر انگشت A70 ضعیف می باشد؟ امروزه درگوشی های هوشمند برای راحت تر باز شدن قفل گوشی از حسگر اثر انگشت یا فینگر پرینت استفاده می شود که این روش راه حلی می باشد برای جلوگیری از دید شدن رمز گوشی در مواقع خاص و حساس. حسگر اثر انگشت در گوشی ...

ادامه مطلب