باتری-سامسون-A2-core

نظرتان را بنویسید

Solve : *
2 ⁄ 1 =